KURULLAR


Kurullar

Kongre Eş Başkanları
Ceyda Güvenç
Ejder Akgün Yıldırım

Kongre Sekreterleri
Aytül Tükel
Münevver Hacıoğlu Yıldırım

Kongre Saymanı
Ender Cesur

Kongre Düzenleme Kurulu

Arşaluys Kayır
Cem İncesu
Hasibe Rengin Güvenç
Irmak Saraç
Necip Çapraz
Nesrin Yetkin
Şahika Yüksel
Seda Sakınmaz Kanturvardar
Zerrin Oğlağu

Kongre Bildiri Değerlendirme Alt Kurulu

Gülcan Güleç
Mehmet Çağdaş Eker
Memduha Aydın
Ömer Böke
Seven Kaptan
Sinay Önen
Yusuf Özay Özdemir

Kongre Bilimsel Danışma Kurulu

Ayşe Nur Engindeniz
Ayşen Bulut
Ayşen Coşut Çakmak
Banu Aslantaş Ertekin
Burhanettin Kaya
Bülent Önal
Enis Rauf Coşkuner
Esengül Kayan
Gürkan Sert
Koray Başar
Lale Tırtıl
Mehmet Nazmi Algan
Mustafa Sercan
Naz Berfu Akbaş
Nurcan Müftüoğlu
Ufuk Sezgin

* Yukarıdaki isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.